Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

12

Februari

50%

-

11

Mars

55%

14°

-

12

April

57%

20°

-

11

Maj

58%

24°

-

12

Juni

60%

28°

-

11

Juli

57%

30°

-

12

Augusti

57%

29°

-

11

September

57%

26°

-

9

Oktober

58%

20°

-

8

November

50%

14°

-

10

December

46%

-

11