Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

14

Februari

50%

-

13

Mars

54%

12°

-

14

April

57%

18°

-

13

Maj

56%

22°

-

13

Juni

57%

26°

-

12

Juli

55%

27°

-

13

Augusti

54%

27°

-

12

September

55%

24°

-

10

Oktober

57%

18°

-

10

November

48%

13°

-

12

December

44%

-

13