Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

11

Februari

53%

-

10

Mars

58%

14°

-

11

April

60%

20°

-

10

Maj

60%

24°

-

12

Juni

63%

28°

-

10

Juli

60%

30°

-

11

Augusti

60%

30°

-

10

September

59%

26°

-

8

Oktober

60%

20°

-

8

November

53%

15°

-

9

December

49%

-

10