Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

10

Februari

55%

-

9

Mars

60%

15°

-

10

April

62%

21°

-

9

Maj

61%

25°

-

11

Juni

64%

29°

-

9

Juli

61%

31°

-

11

Augusti

60%

30°

-

10

September

60%

27°

-

8

Oktober

62%

21°

-

7

November

56%

15°

-

9

December

52%

-

9