Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-4°

-

14

Februari

44%

-2°

-

11

Mars

43%

-

13

April

46%

11°

-

13

Maj

50%

19°

-

13

Juni

52%

24°

-

13

Juli

57%

26°

-

13

Augusti

53%

25°

-

13

September

48%

20°

-

11

Oktober

42%

14°

-

13

November

30%

-

15

December

30%

-2°

-

15