Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-4°

-

14

Februari

49%

-2°

-

12

Mars

49%

-

13

April

49%

11°

-

13

Maj

53%

18°

-

14

Juni

55%

23°

-

13

Juli

60%

26°

-

12

Augusti

56%

24°

-

13

September

51%

19°

-

11

Oktober

46%

13°

-

12

November

33%

-

15

December

35%

-1°

-

15