Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-4°

-

15

Februari

43%

-2°

-

13

Mars

44%

-

14

April

46%

11°

-

13

Maj

51%

19°

-

14

Juni

54%

23°

-

14

Juli

59%

26°

-

13

Augusti

55%

24°

-

14

September

48%

20°

-

12

Oktober

43%

13°

-

13

November

28%

-

16

December

29%

-2°

-

17