Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-3°

-

14

Februari

52%

-2°

-

12

Mars

52%

-

14

April

52%

11°

-

13

Maj

53%

18°

-

14

Juni

55%

23°

-

13

Juli

59%

25°

-

11

Augusti

56%

24°

-

12

September

53%

19°

-

11

Oktober

49%

13°

-

11

November

36%

-

14

December

39%

-1°

-

15