Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-4°

-

16

Februari

42%

-3°

-

13

Mars

43%

-

14

April

45%

10°

-

14

Maj

50%

18°

-

14

Juni

52%

22°

-

14

Juli

58%

25°

-

14

Augusti

54%

23°

-

14

September

47%

19°

-

12

Oktober

42%

12°

-

14

November

28%

-

17

December

28%

-2°

-

17