Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-2°

-

13

Februari

52%

-

11

Mars

52%

-

13

April

52%

13°

-

12

Maj

54%

20°

-

14

Juni

57%

25°

-

13

Juli

63%

28°

-

11

Augusti

59%

26°

-

12

September

54%

21°

-

11

Oktober

48%

15°

-

11

November

34%

-

14

December

37%

-

14