Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-4°

-

16

Februari

40%

-2°

-

13

Mars

41%

-

14

April

44%

12°

-

13

Maj

50%

19°

-

14

Juni

53%

24°

-

14

Juli

58%

26°

-

14

Augusti

54%

24°

-

14

September

47%

20°

-

12

Oktober

41%

14°

-

14

November

26%

-

17

December

25%

-1°

-

18