Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-4°

-

14

Februari

47%

-2°

-

11

Mars

49%

-

13

April

49%

12°

-

13

Maj

54%

20°

-

14

Juni

57%

24°

-

13

Juli

62%

27°

-

12

Augusti

58%

25°

-

14

September

52%

21°

-

12

Oktober

45%

14°

-

13

November

30%

-

15

December

31%

-1°

-

15