Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-3°

-

13

Februari

49%

-1°

-

11

Mars

48%

-

12

April

49%

12°

-

13

Maj

52%

20°

-

13

Juni

55%

24°

-

13

Juli

59%

27°

-

12

Augusti

56%

25°

-

13

September

51%

20°

-

11

Oktober

46%

14°

-

12

November

34%

-

14

December

36%

-1°

-

14