Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

10

Februari

56%

-

9

Mars

65%

-

11

April

66%

14°

-

10

Maj

69%

19°

-

9

Juni

76%

25°

-

7

Juli

81%

30°

-

5

Augusti

80%

29°

-

6

September

78%

23°

-

6

Oktober

71%

17°

-

6

November

49%

-

9

December

42%

-

10