Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

10

Februari

56%

-

9

Mars

65%

-

11

April

67%

14°

-

10

Maj

70%

20°

-

9

Juni

78%

26°

-

6

Juli

82%

31°

-

5

Augusti

81%

30°

-

6

September

79%

24°

-

6

Oktober

71%

18°

-

6

November

50%

-

9

December

42%

-

10