Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

9

Februari

56%

-

8

Mars

66%

10°

-

10

April

68%

16°

-

10

Maj

72%

22°

-

9

Juni

80%

28°

-

6

Juli

82%

32°

-

5

Augusti

82%

31°

-

6

September

80%

25°

-

6

Oktober

72%

18°

-

6

November

52%

10°

-

8

December

42%

-

10