Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

9

Februari

60%

-

8

Mars

65%

-

10

April

68%

14°

-

9

Maj

71%

20°

-

8

Juni

79%

26°

-

6

Juli

79%

31°

-

6

Augusti

79%

29°

-

7

September

79%

24°

-

7

Oktober

73%

17°

-

6

November

56%

-

8

December

49%

-

9