Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

7

Februari

64%

-

7

Mars

65%

10°

-

9

April

70%

15°

-

8

Maj

73%

21°

-

7

Juni

81%

27°

-

5

Juli

78%

31°

-

6

Augusti

78%

29°

-

7

September

80%

25°

-

6

Oktober

75%

18°

-

6

November

61%

10°

-

6

December

57%

-

8