Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

9

Februari

60%

-

8

Mars

65%

-

10

April

68%

15°

-

9

Maj

72%

21°

-

8

Juni

79%

27°

-

6

Juli

80%

32°

-

6

Augusti

80%

30°

-

7

September

79%

25°

-

6

Oktober

73%

18°

-

6

November

56%

-

7

December

48%

-

9