Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

10

Februari

56%

-

9

Mars

65%

10°

-

10

April

67%

15°

-

10

Maj

70%

21°

-

9

Juni

78%

27°

-

6

Juli

82%

32°

-

5

Augusti

81%

30°

-

6

September

80%

25°

-

6

Oktober

72%

18°

-

6

November

50%

-

9

December

42%

-

10