Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

8

Februari

63%

-

7

Mars

65%

-

9

April

69%

14°

-

8

Maj

72%

20°

-

8

Juni

79%

26°

-

5

Juli

78%

30°

-

6

Augusti

78%

28°

-

7

September

78%

23°

-

7

Oktober

73%

16°

-

6

November

58%

-

7

December

54%

-

8