Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-

6

Februari

69%

-

6

Mars

68%

-

8

April

72%

13°

-

7

Maj

75%

19°

-

6

Juni

81%

25°

-

5

Juli

76%

28°

-

7

Augusti

77%

27°

-

8

September

80%

22°

-

6

Oktober

77%

17°

-

5

November

67%

-

6

December

66%

-

7