Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

8

Februari

64%

-

7

Mars

65%

-

9

April

69%

13°

-

8

Maj

72%

19°

-

7

Juni

79%

25°

-

5

Juli

77%

28°

-

7

Augusti

77%

27°

-

7

September

78%

22°

-

7

Oktober

74%

16°

-

6

November

60%

-

7

December

56%

-

8