Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

8

Februari

61%

-

8

Mars

65%

-

10

April

68%

14°

-

9

Maj

71%

20°

-

8

Juni

79%

26°

-

6

Juli

78%

31°

-

6

Augusti

78%

29°

-

7

September

78%

24°

-

7

Oktober

73%

17°

-

6

November

57%

-

7

December

52%

-

9