Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

-

6

Februari

70%

-

6

Mars

68%

-

8

April

73%

14°

-

6

Maj

76%

20°

-

6

Juni

80%

27°

-

5

Juli

75%

30°

-

8

Augusti

75%

28°

-

9

September

77%

24°

-

7

Oktober

76%

17°

-

6

November

66%

-

6

December

65%

-

7