Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

10

Februari

56%

-

9

Mars

65%

-

11

April

66%

12°

-

10

Maj

68%

18°

-

9

Juni

75%

24°

-

7

Juli

80%

29°

-

5

Augusti

79%

28°

-

6

September

78%

22°

-

6

Oktober

70%

16°

-

6

November

50%

-

9

December

43%

-

10