Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

8

Februari

63%

-

8

Mars

65%

-

10

April

69%

12°

-

9

Maj

72%

18°

-

8

Juni

79%

24°

-

6

Juli

76%

28°

-

7

Augusti

77%

27°

-

8

September

78%

22°

-

7

Oktober

74%

16°

-

6

November

60%

-

7

December

55%

-

8