Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

10

Februari

58%

-

9

Mars

65%

-

11

April

67%

13°

-

10

Maj

70%

20°

-

9

Juni

78%

25°

-

6

Juli

80%

30°

-

6

Augusti

79%

28°

-

7

September

78%

23°

-

7

Oktober

72%

17°

-

7

November

53%

-

8

December

45%

-

10