Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

-

5

Februari

72%

12°

-

5

Mars

73%

15°

-

6

April

78%

20°

-

5

Maj

81%

26°

-

4

Juni

87%

32°

-

3

Juli

81%

35°

-

5

Augusti

82%

34°

-

6

September

85%

29°

-

4

Oktober

81%

23°

-

4

November

72%

15°

-

4

December

70%

-

5