Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

-

5

Februari

72%

10°

-

5

Mars

73%

13°

-

6

April

78%

18°

-

5

Maj

80%

23°

-

4

Juni

86%

30°

-

3

Juli

79%

33°

-

6

Augusti

80%

31°

-

6

September

83%

27°

-

5

Oktober

81%

21°

-

4

November

72%

14°

-

4

December

70%

-

5