Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

8

Februari

62%

-

7

Mars

65%

12°

-

9

April

70%

18°

-

8

Maj

74%

24°

-

7

Juni

82%

30°

-

5

Juli

80%

34°

-

5

Augusti

81%

32°

-

6

September

81%

27°

-

5

Oktober

75%

19°

-

5

November

60%

11°

-

6

December

54%

-

8