Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

-

6

Februari

70%

-

6

Mars

69%

-

8

April

74%

14°

-

6

Maj

76%

19°

-

6

Juni

82%

26°

-

4

Juli

77%

29°

-

7

Augusti

78%

28°

-

7

September

80%

23°

-

6

Oktober

78%

17°

-

5

November

68%

-

5

December

67%

-

6