Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-

7

Februari

67%

-

7

Mars

66%

-

8

April

71%

14°

-

7

Maj

74%

20°

-

6

Juni

81%

26°

-

5

Juli

76%

30°

-

7

Augusti

77%

28°

-

7

September

79%

24°

-

6

Oktober

76%

18°

-

6

November

65%

10°

-

6

December

63%

-

7