Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

12°

-

6

Februari

60%

15°

-

6

Mars

64%

20°

-

7

April

64%

25°

-

7

Maj

63%

28°

-

9

Juni

72%

32°

-

6

Juli

77%

35°

-

5

Augusti

74%

35°

-

5

September

66%

31°

-

7

Oktober

66%

26°

-

6

November

59%

19°

-

6

December

57%

14°

-

6