Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

16°

-

10

Februari

50%

18°

-

8

Mars

53%

21°

-

9

April

55%

25°

-

7

Maj

59%

28°

-

8

Juni

68%

32°

-

8

Juli

70%

33°

-

9

Augusti

67%

33°

-

9

September

64%

30°

-

9

Oktober

65%

27°

-

7

November

53%

22°

-

8

December

47%

17°

-

9