Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

16°

-

10

Februari

50%

18°

-

8

Mars

54%

21°

-

8

April

56%

25°

-

6

Maj

60%

28°

-

8

Juni

69%

31°

-

8

Juli

70%

33°

-

9

Augusti

67%

33°

-

9

September

64%

30°

-

10

Oktober

65%

26°

-

7

November

54%

22°

-

8

December

47%

17°

-

9