Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

16°

-

9

Februari

50%

18°

-

8

Mars

54%

22°

-

8

April

55%

26°

-

6

Maj

59%

29°

-

8

Juni

68%

32°

-

8

Juli

71%

33°

-

8

Augusti

69%

34°

-

9

September

64%

31°

-

9

Oktober

65%

27°

-

7

November

53%

22°

-

8

December

46%

18°

-

8