Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

19°

-

8

Februari

49%

21°

-

6

Mars

53%

25°

-

5

April

54%

28°

-

5

Maj

55%

31°

-

6

Juni

69%

33°

-

6

Juli

76%

35°

-

5

Augusti

73%

35°

-

6

September

65%

33°

-

9

Oktober

63%

29°

-

6

November

52%

25°

-

5

December

42%

20°

-

6