Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

20°

-

6

Februari

47%

22°

-

5

Mars

53%

26°

-

3

April

56%

30°

-

3

Maj

59%

32°

-

5

Juni

70%

34°

-

5

Juli

75%

35°

-

4

Augusti

72%

35°

-

5

September

64%

33°

-

8

Oktober

60%

30°

-

5

November

50%

26°

-

4

December

40%

22°

-

5