Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

-

4

Februari

67%

11°

-

5

Mars

69%

16°

-

6

April

72%

22°

-

6

Maj

71%

26°

-

9

Juni

77%

31°

-

9

Juli

80%

34°

-

8

Augusti

77%

33°

-

8

September

72%

28°

-

7

Oktober

73%

23°

-

5

November

65%

15°

-

4

December

64%

-

5