Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

13°

-

7

Februari

56%

16°

-

7

Mars

59%

21°

-

7

April

58%

26°

-

7

Maj

58%

29°

-

9

Juni

69%

33°

-

7

Juli

75%

36°

-

4

Augusti

73%

36°

-

5

September

65%

32°

-

7

Oktober

64%

26°

-

6

November

56%

20°

-

7

December

52%

15°

-

6