Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

12°

-

7

Februari

58%

15°

-

6

Mars

62%

20°

-

7

April

62%

24°

-

8

Maj

61%

28°

-

9

Juni

70%

33°

-

7

Juli

77%

35°

-

5

Augusti

74%

35°

-

5

September

67%

31°

-

7

Oktober

65%

26°

-

6

November

58%

19°

-

6

December

56%

14°

-

7