Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

13°

-

9

Februari

55%

16°

-

8

Mars

56%

20°

-

9

April

58%

25°

-

8

Maj

61%

28°

-

9

Juni

69%

32°

-

8

Juli

72%

34°

-

8

Augusti

71%

34°

-

7

September

66%

31°

-

8

Oktober

66%

26°

-

7

November

56%

20°

-

8

December

51%

15°

-

9