Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

-

4

Februari

69%

11°

-

4

Mars

72%

16°

-

5

April

76%

22°

-

5

Maj

74%

26°

-

8

Juni

78%

30°

-

9

Juli

79%

33°

-

8

Augusti

77%

31°

-

9

September

72%

27°

-

6

Oktober

76%

22°

-

4

November

68%

15°

-

4

December

66%

10°

-

4