Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

13°

-

8

Februari

56%

15°

-

7

Mars

58%

20°

-

8

April

58%

25°

-

8

Maj

59%

28°

-

9

Juni

69%

32°

-

7

Juli

74%

35°

-

5

Augusti

72%

35°

-

6

September

65%

31°

-

7

Oktober

64%

26°

-

6

November

56%

20°

-

7

December

53%

15°

-

7