Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

13°

-

5

Februari

62%

15°

-

6

Mars

67%

20°

-

6

April

68%

25°

-

6

Maj

67%

29°

-

8

Juni

74%

32°

-

6

Juli

78%

35°

-

5

Augusti

76%

34°

-

6

September

68%

31°

-

7

Oktober

68%

26°

-

6

November

61%

20°

-

5

December

59%

14°

-

5