Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

21°

-

7

Februari

47%

22°

-

5

Mars

55%

26°

-

3

April

59%

29°

-

3

Maj

62%

31°

-

5

Juni

72%

33°

-

6

Juli

77%

34°

-

5

Augusti

74%

34°

-

6

September

66%

33°

-

9

Oktober

62%

30°

-

6

November

50%

26°

-

5

December

40%

22°

-

6