Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

-

4

Februari

69%

11°

-

4

Mars

71%

16°

-

5

April

75%

22°

-

5

Maj

74%

26°

-

8

Juni

78%

31°

-

9

Juli

80%

34°

-

8

Augusti

78%

32°

-

8

September

72%

28°

-

6

Oktober

75%

23°

-

5

November

67%

15°

-

4

December

66%

10°

-

4