Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

18°

-

8

Februari

50%

20°

-

6

Mars

54%

24°

-

6

April

53%

28°

-

6

Maj

54%

30°

-

7

Juni

68%

33°

-

7

Juli

74%

35°

-

6

Augusti

72%

35°

-

6

September

64%

33°

-

9

Oktober

62%

29°

-

6

November

52%

24°

-

6

December

43%

20°

-

7