Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

11

Februari

50%

11°

-

10

Mars

54%

16°

-

11

April

60%

22°

-

10

Maj

62%

26°

-

10

Juni

66%

30°

-

9

Juli

64%

32°

-

11

Augusti

65%

31°

-

9

September

62%

28°

-

8

Oktober

64%

22°

-

7

November

50%

16°

-

10

December

46%

10°

-

11